Secretaris: +316-40294082 secretariaat@zenpcdevaart.nl

Op woensdag 15 maart 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering van Zwem en Poloclub De Vaart plaats.
Alle leden, of ouders van jeugdleden, zijn van harte welkom bij denksportcentrum En Passant, Bikkersweg 90 te Bunschoten.

Aanvang van de Algemene ledenvergadering is 20.30.

De notulen van 2016 en de financiële jaarcijfers zijn middels de mail reeds verspreid onder de leden. Heeft u als lid deze nog niet ontvangen, dan zijn deze op te vragen door een mailtje te sturen naar secretariaat@zenpcdevaart.nl

Graag tot ziens op 15 maart 2017 in het denksportcentrum En Passant.

Sportieve groet,
Het bestuur van Zwem en Poloclub De Vaart