ALGEMENE INFORMATIE

Vertrouwenspersoon

In verenigingen kunnen zich situaties voordoen dat de sociaal veilige sportomgeving in het geding komt of dreigt te komen. Het is daarom wenselijk dat er binnen de vereniging een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanwezig is. De VCP is een duidelijk aanspreekpunt ten aanzien van vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte waar iedereen een beroep op kan doen. 

Binnen Z&PC De Vaart is er daarom een vertrouwenspersoon aangewezen.
De vertrouwenspersoon is te bereiken via: vcp@zenpcdevaart.nl

Gedragsverklaringen

Gedragsverklaringen zijn documenten waarin de gedragsnormen en -regels van Z&PC De Vaart, worden vastgelegd. Deze verklaringen dienen als een richtlijn voor het gedrag van alle leden, coaches, vrijwilligers en anderen die bij de vereniging betrokken zijn. Hiermee wordt beoogd een veilige en positieve omgeving te creëren voor iedereen. Hieronder zijn de relevante documenten beschikbaar om te downloaden.